Ville Kurtti: Turku tarvitsee suunnitelmallisempaa pyöräilypolitiikkaa

Julkaistu: 24.02.2021

Ville Kurtti

Turun kaupungissa viime vuosina tehdyt toimet pyöräilyn edistämiseksi ovat olleet riittämättömiä ja niistä puuttuu suunnitelmallisuus ja kokonaisuuden huomiointi. Kaupungilla ei ole riittävän selkeitä pidemmän aikavälin suunnitelmia pyöräilyinfran suhteen. Lisäksi yhtenäinen suunniteluopas selkeine kriteereineen väylille puuttuu. Pyöräväyliä ei myöskään ole pystytty näkemään kokonaisuutena, joka mahdollistaisi mahdollisimman helpon ja selkeän reitin paikasta toiseen.

Jo ennen toriparkkityömaata keskustassa pyöräily oli monin paikoin, erityisesti kauppatorin lähellä, haastavaa ja pyöräväylät vähäisiä. Aina talvella lumen tultua monet keskeisetkin pyöräväylät jäävät vaille riittävää puhdistusta tai pahimmilaan muualta kerättyjen lumikasojen alle. Keväällä, kesällä ja syksyllä taas pyöräilijöitä ei aina huomioida riittävästi erilaisten tapahtumien, kuten jokirannan markkinoiden, tukkiessa merkittäviä väyliä.

Pyöräilyn edistäminen vaatii pitkäaikaista ja strategista suunnittelua, jota varten on löydyttävä asiantuntemusta ja resursseja.  Tämän takia kaupunkiin tulee perustaa pyöräilykoordinaattorin virka, jonka ensimmäisenä tehtävänä tulee olla sitovan suunnitteluoppaan käyttöönotto sekä kunnianhimoisen pidemmän aikavälin suunnitelman valmistelu.

Pyöräilykoordinaattorin tehtävänä olisi myös pyöräilyn tarpeiden yhteensovittaminen muiden liikkumismuotojen kanssa. Koordinaattori olisi mukana päätöksenteossa varmistamassa, että pyöräilijät huomioidaan muun muassa kaavoituksessa, tapahtumien järjestämisessä ja ympäristösuunnittelussa. Koordinaattorin tarkastellessa laajasti kaupungin päätöksentekoa pyöräilyn näkökulmasta vähenisi päällekkäinen työ hallinnossa.

Koordinaattorin ensimmäisenä tehtävänä oleva suunniteluopas puolestaa asettaisi yhtenäiset ohjeet ja kriteerit pyöräväylille ja niiden yhteensovittamiselle muun liikenteen ja kaupunkiympäristön kanssa, mitä Turussa kipeästi kaivataan. Tähän asti pyöräväyliä on tehty, mitä erilaisin mallein ja väylät eivät luo selkeää kokonaisuutta keskenään tai muun ympäristön kanssa. Esimerkiksi Puutarhakadun kapea kaksisuuntainen väylä ei sovi yhteen muun väylästön kanssa. Koko maassa olisi hyvä päästä mahdollisimman samankaltaisiin käytäntöihin, joten esimerkiksi Helsingin hyvän ohjeen soveltaminen myös täällä olisi mahdollista.

Pyöräily on ympäristöystävällinen, hyvinvointia edistävä ja edullinen tapa liikkua, jonka pitäisi olla kaikille mahdollista ja turvallista. Olisi vihdoin aika ottaa pyöräilyn edistäminen ja turvallisuus tosissaan Turussa ja antaa sille sen kaipaamat resurssit.

 

Ville Kurtti

kuntavaaliehdokas, opiskelija, VTK