SDP:n tavoitteet elinvoimaisesta Turusta edistyvät vuonna 2023

Julkaistu: 04.11.2022

Turun SDP tavoitteli tämän vuoden talousarvioneuvotteluissa erityisesti Turun elinvoimaisuuden parantamista ja panostuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

 

”Turun SDP haluaa edistää hankkeita, jotka tuovat elinvoimaa, työtä ja verotuloja talousalueelle. Nyt kun elinkustannusten nousu asettaa haasteita yksityistalouksille tulee yhteiskunnan pystyä tukemaan elinvoiman säilymistä ja edistämistä”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Taru Pätäri.

 

Erityisen innostavana ryhmä pitää Tiedepuiston kärkihanketta, jossa Kupittaan kannelle on rakentumassa ammatillisen koulutuksen kauan kaipaama uusi kampus sekä mahdollisuus edistää Turun osaamiskeskittymää. ”Tiedepuiston kehittyminen paitsi edistää Turun elinvoimaa niin on myös ainutlaatuinen hanke eri koulutusasteiden tuomiseksi yhteen ja sitä kautta turkulaisen osaamispolun kehittämiseksi”, kehuu kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari Piia Elo.

 

Myös muut kärkihankkeet ryhmä näkee tärkeänä työkaluna kaupungin kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointi nousi ryhmässä keskeiseksi tavoitteeksi, mitä edistetään niin varhaiskasvatuksen kuin opetuksen perusresurssit turvaamalla kuin panostuksilla nuorisotyöhön. Nämä molemmat kytkeytyvät osaksi sekä osaamisen että yhteisöllisyyden kärkihankkeita. ”Meille oli erityisen tärkeää, että säästöjen sijaan nyt panostetaan lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön”, toteaa apulaispormestari Elo.

 

Lapsi- ja oppilasmäärien kasvu ei saa vaikuttaa ryhmäkokoihin vaan kasvatuksen ja opetuksen sopeuttamistarpeet on löydettävä tiloista, hankinnoista palveluprosesseista. Koulujen ja päiväkotien kiinteistöhuolto tullaan sitomaan tiiviimmin käyttäjän tarpeisiin, jotta tiloista pystytään tehokkaammin huolehtimaan. ”SDP:n valtuustoryhmälle on tärkeää, että lasten ja nuorten tulevaisuudesta ei säästetä vaan he saavat käydä koulunsa turvallisissa tiloissa saaden laadukasta opetusta. Toivottavasti uudessa mallissa saadaan kuhunkin kiinteistöön sitoutuneet talonmiehet takaisin”, toteaa ryhmän puheenjohtaja Pätäri.

 

Lisäksi ryhmän esityksestä digitalisaatiota tullaan edistämään keskittymällä erityisesti tuottavuutta lisääviin ja palveluita sujuvoittaviin hankkeisiin. Näin pystytään löytämään säästöjä leikkaamatta perustoimintoja. 

 

”Kaupunkiympäristön toimialalla nostimme esiin sen, että lupapalveluja ja kaavoitusta tulee sujuvoittaa, sähköisiä palveluja kehittää ja hakemusten käsittelyaikaa pitää saada lyhennettyä, ja tämä asia etenee”, Pätäri sanoo. 

 

Lisätiedot:

Taru Pätäri 040 547 0440 

Piia Elo 040 187 3363