Nina Kallio: Tarvitsemme kansallisen haittatapahtumien ilmoitusjärjestelmän

Julkaistu: 19.02.2019

Ison kohun kohteeksi joutunut vanhustenhuolto on todennäköisesti vain yksi esimerkki maassamme tapahtuvista hoivan ja hoidon laiminlyönneistä ja epäkohdista.

Nyt ministeri Saarikon koollekutsuma ryhmä puoluejohtajia, yritysjohtajia ja hoiva-alan ammattijärjestöjä on päätynyt ohjelmaan, jossa muun muassa epäkohtia voisi ilmiantaa. Yritys on hyvä mutta ei riittävä.

Ilmianto ei kehitä annettavaa palvelua eikä korjaa olemassa olevaa. Olen huolestunut tästä kehityksestä. Jos näin tehdään, hoito taikka hoiva ei kehity, koska ei ole järjestelmää, joka käsittelisi ”ilmiantoja” eteenpäin.

Hoitoa ja hoivaa tulee kehittää jatkuvasti näyttöön ja tutkimukseen perustuen. Nämä käytännöt ja tutkimuksen antama hyöty tulee saada kaikkien yrityksien ja yhteisöjen käyttöön.

Julkisessa terveydenhuollossa on jo pitkään ollut käytössä haittatapahtumajärjestelmä, joka ei sanktioi vaan antaa ilmoituksen tekijälle mahdollisuuden kertoa potilaalle/asiakkaalle tapahtuneesta tai melkein tapahtuneesta haittatapahtumasta.

Tämän lisäksi ilmoituksessa pitää kertoa olosuhteet sekä kehittämisehdotus, ettei tapahtunut toistuisi.

Organisaatioissa ilmoituksia käsitellään keskitetysti ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamiseksi, koska tavoitteena on kehittää annettavaa palvelua eikä sanktioida yksittäistä henkilöä. Se ei näin ollen ole myöskään ”koston” väline.

Haittatapahtumat käsitellään kootusti työyhteisössä ja annettavaa hoitoa edelleen kehitetään.

Tapahtumat ovat hyvin eritasoisia, ne voivat liittyä asiakkaan/potilaan kohtaamiseen taikka hoidossa/hoivassa tapahtuneeseen poikkeamaan. Tärkeintä on, että kaikki asianosaiset saavat tiedon asiasta ja asioista voi keskustella yhteisössä ja näin ollen tuottaa parempaa hoitoa.

Ehdottaisinkin nyt, että kansalliselle tasolle luotaisiin haittatapahtumailmoitusjärjestelmä. Ilmoituksia voisivat käsitellä aluehallintoviranomaiset, kunnat ja palveluseteliasiakkaiden kohdalla ostaja itse taikka lähiomaiset. Järjestelmää koordinoitaisiin valtakunnallisesti.

Nykyinen valvontajärjestelmä on erittäin pirstoutunut ja selkeät vastuualueet/rajat puuttuvat.

Järjestelmä antaisi henkilöstölle mahdollisuuden kertoa nimettömästi epäkohdista ja samalla tuoda ne esille ilman pelkoa työsuhteen vaikeutumisesta tai menetyksestä. Järjestelmään tulisi kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita antavien tai järjestävien tahojen liittyä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset haluavat tehdä työnsä hyvin, mutta siihen tarvitaan riittävät resurssit ilman syyllistämistä.

Nina Kallio

Th/sh YAMK

(sd)