Piia Elo: Nyt tehtävä talousarvio mahdollistaa laadukkaiden varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden järjestämisen

Julkaistu: 15.11.2022

Piia Elon puhe 14.11.2022. vuoden 2023 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaehdotukseen.

 

"Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, 

Turku on erinomainen, osaava ja oppiva kaupunki, täynnä innokkaita lapsia ja nuoria ja heitä elämässä eteenpäin ohjaavia sydämellisiä ja ammattitaitoisia aikuisia. Koulut ja päiväkodit ovat moniammatillisia yhteisöjä, joilla on halu kehittää toimintaansa edelleen ja ratkaista tämän päivän polttavia kysymyksiä kuten lasten ja nuorten pahoinvointia ja segregaatiota. 

  

Siksi on hienoa, että myös ensi vuonna Turku panostaa 342,6 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toisella asteelle. Se on 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021.  Ensi vuonna se kattaa 64% koko kaupungin menoista ja henkilöstöstä jopa 71%. 

Tänä vuonna olemme saaneet erilaisia valtionapuja kymmenen miljoonaa euroa. Se on merkittävä summa, mutta valitettavasti toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta ongelmallinen, sillä henkilöstön sitoutuminen vaatii muutakin kuin hankkeita ja apuja, se vaatii tietoa siitä, että hyvät toimintamallit saadaan juurrutettua ja niistä tulee perustoimintaa. 

  

Haasteelliseksi budjetoinnin tekee juuri nuo muuttuvat tekijät. Emme tiedä minkälaisia valtionapuja ensi vuonna jaetaan ja millaiseen toimintaan ne suunnataan. Toisaalta emme tiedä sitäkään, että mitä maailmassa taas ensi vuonna mullistuu. Meillä on tänä syksynä aloittanut valmentavassa opetuksessa peruskoulussa 300 lasta ja päivähoidossa 130 lasta. Se on yhden suuren alakoulun verran lapsia. Viime pakolaiskriisin aikaan meillä oli 21 valmentavan opetuksen ryhmää kun nyt niitä on 26. Muutos on todella merkittävä. Näistäkin tulevat kulut valtio on luvannut korvata, mutta vasta ensi vuonna. Ja itse asiassa, mikäli he siirtyvät ensi syksynä normaalin perusopetuksen piirin niin meille tulee haastetta löytää sopivia tiloja jo nyt täysistä koulutaloista. 

  

Tälle vuodelle haimme myös 270 opiskelijapaikkaa enemmän ammatilliseen koulutukseen kuin mitä opetusministeriö meille paikkoja myönsi. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa kasvuaan ja heistä joka neljäs on vailla ammatillista koulutusta. Yksistään näiden koulutuspaikkojen kustannus on noin 2,4 miljoonaa euroa. Vielä emme tiedä, että saammeko tätä rahoitusta emmekä sitäkään, että mikä tulee olemaan ensi vuoden varsinainen suoritepäätös eli opiskelijavuosimäärää. Haluamme kuitenkin vastata alueen työvoimatarpeeseen. 

Näillä esimerkeillä haluan osoittaa sitä kuinka vaikeassa tilanteessa teemme kasvatus- ja opetuslautakunnan budjettia. Meillä on merkittäviä epävarmuuksia niin tuloarvioissa kuin myös toteutuvissa koulutuksissa. Siksi onkin erityisen tärkeää, että valtuusto sitoutuu huomioimaan muuttuvat tarpeet osavuosikatsausten yhteydessä, jotta emme joudu kiristämään perustoiminnasta. Ja siksi on myös erityisen tärkeää, että me määrittelemme sen laatutason, jota koulutukselta haluamme. Yhteinen ymmärrys siitä, että ryhmäkokoja ei tule kasvattaa, mutta toisaalta mahdollisuus entistä tarkempaan palveluprosessien, kiinteistönhoidon ja palveluprosessien tarkasteluun on erinomainen. 

  

Henkilöstön hyvinvointi ja erityisesti varhaiskasvatuksen vetovoimaan panostaminen ovat elintärkeitä kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudelle. Muuntokouluttautumisen mahdollisuus työajalla ja erityisesti varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän uudistaminen tuottavat varmasti parempaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista. 

Tässä kohtaa haluan kiittää kasvatus- ja opetuslautakuntaa, joka on määrätietoisesti vienyt asioita eteenpäin. Erityisopetusstrategia tulee piakkoin päätöksentekoon ja sitä kautta pystymme kehittämään palvelujärjestelmäämme, mutta ennen kaikkea tukemaan lapsia ja nuoria heidän lähikoulussaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

  

Lautakunta on myös kiinnittänyt erityistä huomiota yhteistyöhön käynnistyvän hyvinvointialueen kanssa. Turku on ollut edelläkävijä opiskeluhuollossa, myös jatkossa koululaisille tulee tarjota matalan kynnyksen psykologisia ja psykiatrisia palveluita kouluissa, jotta edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä. 

  

Arvoisat valtuutetut, 

Ensi vuonna kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus on suurin kaupungin hallintokunnista. Se koskettaa kaikkia turkulaisia tai on ainakin koskettanut. Jokainen on koulunsa käynyt ja nyt sitä käy oma lapsi tai lapsen lapsi tai naapurin tyttö. Panostukset laadukkaaseen koulupolkuun, jokaisella omanlaiseensa sekä kunnollisiin, terveellisiin ja turvallisiin koulutiloihin on meidän valtuuston tärkeimpiä tehtäviä. Meillä on useampia kouluinvestointeja tehtävänä. Ja todennäköisesti myös muutama väistöratkaisu. Mutta nämä ovat kaikki tärkeitä investointeja tulevaisuuteen, jolla paitsi vahvistetaan turkulaista osaamista ja oppimispolkua niin myös osoitetaan halua panostaa koulutukseen. 

Osaava Turku on meidän yhteinen asiamme. Nyt tehtävä talousarvio mahdollistaa laadukkaiden varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden järjestämisen, mutta toki haastaa meidät ajattelemaan joiltain osin uudella tavalla. Toki sitä edellyttää sivistyksen edistäminen aina. "

 

 

Piia Elo

Apulaispormestari ja eduskuntavaaliehdokas