Paremman yhteiskunnan, paremman Turun puolesta

Liity jäseneksi

Tervetuloa

Turun sosialidemokraattien tavoitteena on huolehtia turkulaisten arjen turvallisuudesta tulotasosta ja elämäntilanteesta riippumatta. Tähän tavoitteeseen pyrimme noudattaen SDP:n historiallisia suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ihanteita. Olet tervetullut mukaan joukkoon.

Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestö toimii turkulaisten SDP:n puolueosastojen yhteiselimenä, joka samalla johtaa sosialidemokraattista kunnallispolitiikkaa Turussa yhdessä valtuustoryhmän kanssa. Järjestö on perustettu v. 1906. Järjestön puheenjohtajana toimii asukaskoordinaattori Mika Maaskola. Toimistossa palvelevat toiminnanjohtaja Petja Raaska, toimistonhoitaja Johanna Jalonen sekä viestintäkoordinaattori Miika Tiainen. Turun SDP:n sähköpostiosoite on turku (at) sdp.fi.

Ajankohtaista

29.08.2022 Mielipide

Nina Kallio: Perushoito on yksi tärkeimmistä tehtävistä

Hoitotyön arvostus ja sen sisällön ymmärtäminen tuntuu olevan ajoittain hukassa, kun hoitajamitoituksesta keskustellaan. Turun Sanomat 24.8. pääkirjoituksessaan aivan oikein toteaa, että hoitotyön koulutetuista ammattilaisista on huutava pula ja asiaan on vaikea löytää ratkaisua tämän vuoksi. Ratkaisuna esitetään hoiva-avustajia sellaisiin ”vähemmän osaamista” vaativiin tehtäviin, kuten perushoitotehtäviin.  Asia on kuitenkin niin, että hoitoalan koulutettu ammattihenkilö tietää perushoidon olevan yksi tärkeimmistä hoitotyön tehtävistä. Perushoidon, kuten syöttämisen, pukeutumisen, peseytymisen aikana havainnoidaan paljon muita asioita.  Työtänsä tehdessään koulutettu ammattihenkilö tekee havaintoja suorituskyvystä, orientaatiosta, ihon kunnosta, tai vaikka havaitsee virtsatulehduksen, joka hoitamattomana saattaa johtaa vaikka psykoosiin. Osaava, koulutettu ammattihenkilö tekee havainnointinsa avulla asiakkaan/potilaan hoitosuunnitelmaan tarvittavia muutoksia potilaansa edun mukaisesti. Hoito-, hoivatyö on syvää osaamista vaativa ammattiala. Meiltä kuitenkin poistuu näitä osaavia ammattihenkilöitä jatkuvasti muihin tehtäviin, syynkin kaikki varmasti tietävät.  Arvostus, kuten edellä kirjoitin hoitotyön ymmärtämisestä, sekä palkkaus, ovat avaintekijöitä, joilla henkilöstö pysyisi alalla, taikka saisimme nuoria tulevaisuudessa hakeutumaan koulutukseen. Ammattiosaaminen on hoitotyön laadun kulmakivi ja sitä ei ole syytä romuttaa, koska se johtaa huonontuviin palveluihin. Hoitajamitoitus on säädetty potilaan/asiakkaan saaman palvelun turvaksi samoin, kuin se auttaa ammattihenkilöitä keskittymään syvemmin yksittäisten potilaiden asioihin, eikä hosumaan asiasta toiseen.  Hoitajamitoitus auttaa myös jaksamaan alalla, koska potilaan/asiakkaan hoidon vaativuustasoja on erilaisia ja hoitajia tulee olla riittävästi, ettei kukaan tuuperru työnsä alle. Hoitajat haluavat hoitaa työnsä hyvin ja edistää potilaiden sekä asiakkaiden hyvinvointia. Nina Kallio Terveydenhoitaja sairaanhoitaja YAMK Esimies Kirjoitus on julkaistu 26.8. Turun Sanomissa. 
18.08.2022 Mielipide

Kirsi Kauliomäki: Eduskuntavaalit ovat tulossa, mutta ensin meillä on seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2022. Tärkeät eduskuntavaalit ovat tulossa, mutta ei unohdeta, että ensin on seurakuntavaalit. Kirkon tehtävää toteuttavat erityisesti paikallisseurakunnat, joihin vaaleilla valitaan luottamushenkilöt. Jotta seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää tulee seurakunnan huolehtia jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kuten hautajaisista. Tehtäviin kuuluvat myös kasvatus ja opetus, sielunhoito, diakonia ja lähetystyö.   Tänä vuonna vietetään diakonian 150-vuotisjuhlavuotta. Diakoniatyö koostuu mm. köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisystä, vanhustyöstä, päihde- ja kriminaalityöstä sekä terveyden edistämisestä. Kaikki nämä ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä työmuotoja ja nämä ovat teemoina yleensä esillä lähes kaikissa vaaleissa. Seurakunnissakin toteutettavia ruokajakeluja, avustustyötä ja yhteisiä ruokailuja tarvitaan koko ajan enemmän tukemaan apua tarvitsevia. Jokainen voi hakea keskusteluapua esimerkiksi kriiseissä ja hengellisissä kysymyksissä tätä kutsutaan sielunhoidoksi. Sielunhoidossa erityisiä muotoja ovat sairaalasielunhoito, parien ja perheiden auttaminen kirkon perheneuvonnan kautta. Keskusteluavulle ja tuelle on meidän yhteiskunnassamme tällä hetkellä erityisen suuri tarve. Lähetystyötä toteutetaan monella tavalla, tärkeää on maailmanlaajuisen vastuun ja tietoisuuden lisääminen. Me tiedämme tällä hetkellä monia kriisejä ympäri maailman ja kirkko on omalta osaltaan mukana auttamassa kriiseissä. Me sosialidemokraatit täällä Turussa haluamme erityisesti huomioida, ettei ketään jätetä yksin, kaikki ovat samanarvoisia, ovi on kaikille auki ja lähimmäisen rakkaus toimii lähellä ja kaukana. Seurakunnassa tulee olla aikaa keskustelulle, läsnäololle ja aidoille kohtaamisille. Me haluamme lisätä diakonian, lapsi- ja nuorisotyön sekä vapaaehtoisten voimavaroja. Päätöksissämme ja toiminnassamme haluamme toimia ympäristöystävällisesti. Seurakuntien luottamushenkilöt päättävät mm. oman seurakuntansa tavoitteista, työntekijöiden palkkaamisesta, seurakunnan toiminnan kehittämisestä ja he valitsevat hiippakuntien ja koko kirkon päättäjät. Kirkko ei ole jokin erillinen instituutio vaan osa meidän yhteiskuntaa ja sen työmuodot koskettavat kaikenikäisiä, erilaisissa elämänvaiheissa.  Me voimme muuttaa kirkkoa entisestään koko kansan kirkoksi. Luottamushenkilönä juuri Sinä voit vaikuttaa, millainen kirkko meillä on tulevaisuudessa. On siis tärkeää ja merkityksellistä olla ehdolla vaaleissa, mutta myös yhtä tärkeää on käyttää omaa äänioikeutta tulevissa seurakuntavaaleissa. Kirsi Kauliomäki
Lisää ajankohtaisia

Uusimmat videomme

Kansanedustaja Aki Lindénin vappupuhe 1.5.2021

Turun SDP:n vappulähetys 2021

Pidetään huolta Turusta – Turun SDP:n vaaliohjelma