Paremman yhteiskunnan, paremman Turun puolesta

Liity jäseneksi

Tervetuloa

Turun sosialidemokraattien tavoitteena on huolehtia turkulaisten arjen turvallisuudesta tulotasosta ja elämäntilanteesta riippumatta. Tähän tavoitteeseen pyrimme noudattaen SDP:n historiallisia suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ihanteita. Olet tervetullut mukaan joukkoon.

Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestö toimii turkulaisten SDP:n puolueosastojen yhteiselimenä, joka samalla johtaa sosialidemokraattista kunnallispolitiikkaa Turussa yhdessä valtuustoryhmän kanssa. Järjestö on perustettu v. 1906. Järjestön puheenjohtajana toimii asukaskoordinaattori Mika Maaskola. Toimistossa palvelevat toiminnanjohtaja Petja Raaska, toimistonhoitaja Johanna Jalonen sekä viestintäkoordinaattori Aada Uhlgrén. Turun SDP:n sähköpostiosoite on turku (at) sdp.fi.

Ajankohtaista

15.11.2022 Mielipide

Piia Elo: Nyt tehtävä talousarvio mahdollistaa laadukkaiden varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden järjestämisen

Piia Elon puhe 14.11.2022. vuoden 2023 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaehdotukseen.   "Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,  Turku on erinomainen, osaava ja oppiva kaupunki, täynnä innokkaita lapsia ja nuoria ja heitä elämässä eteenpäin ohjaavia sydämellisiä ja ammattitaitoisia aikuisia. Koulut ja päiväkodit ovat moniammatillisia yhteisöjä, joilla on halu kehittää toimintaansa edelleen ja ratkaista tämän päivän polttavia kysymyksiä kuten lasten ja nuorten pahoinvointia ja segregaatiota.     Siksi on hienoa, että myös ensi vuonna Turku panostaa 342,6 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toisella asteelle. Se on 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021.  Ensi vuonna se kattaa 64% koko kaupungin menoista ja henkilöstöstä jopa 71%.  Tänä vuonna olemme saaneet erilaisia valtionapuja kymmenen miljoonaa euroa. Se on merkittävä summa, mutta valitettavasti toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta ongelmallinen, sillä henkilöstön sitoutuminen vaatii muutakin kuin hankkeita ja apuja, se vaatii tietoa siitä, että hyvät toimintamallit saadaan juurrutettua ja niistä tulee perustoimintaa.     Haasteelliseksi budjetoinnin tekee juuri nuo muuttuvat tekijät. Emme tiedä minkälaisia valtionapuja ensi vuonna jaetaan ja millaiseen toimintaan ne suunnataan. Toisaalta emme tiedä sitäkään, että mitä maailmassa taas ensi vuonna mullistuu. Meillä on tänä syksynä aloittanut valmentavassa opetuksessa peruskoulussa 300 lasta ja päivähoidossa 130 lasta. Se on yhden suuren alakoulun verran lapsia. Viime pakolaiskriisin aikaan meillä oli 21 valmentavan opetuksen ryhmää kun nyt niitä on 26. Muutos on todella merkittävä. Näistäkin tulevat kulut valtio on luvannut korvata, mutta vasta ensi vuonna. Ja itse asiassa, mikäli he siirtyvät ensi syksynä normaalin perusopetuksen piirin niin meille tulee haastetta löytää sopivia tiloja jo nyt täysistä koulutaloista.     Tälle vuodelle haimme myös 270 opiskelijapaikkaa enemmän ammatilliseen koulutukseen kuin mitä opetusministeriö meille paikkoja myönsi. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa kasvuaan ja heistä joka neljäs on vailla ammatillista koulutusta. Yksistään näiden koulutuspaikkojen kustannus on noin 2,4 miljoonaa euroa. Vielä emme tiedä, että saammeko tätä rahoitusta emmekä sitäkään, että mikä tulee olemaan ensi vuoden varsinainen suoritepäätös eli opiskelijavuosimäärää. Haluamme kuitenkin vastata alueen työvoimatarpeeseen.  Näillä esimerkeillä haluan osoittaa sitä kuinka vaikeassa tilanteessa teemme kasvatus- ja opetuslautakunnan budjettia. Meillä on merkittäviä epävarmuuksia niin tuloarvioissa kuin myös toteutuvissa koulutuksissa. Siksi onkin erityisen tärkeää, että valtuusto sitoutuu huomioimaan muuttuvat tarpeet osavuosikatsausten yhteydessä, jotta emme joudu kiristämään perustoiminnasta. Ja siksi on myös erityisen tärkeää, että me määrittelemme sen laatutason, jota koulutukselta haluamme. Yhteinen ymmärrys siitä, että ryhmäkokoja ei tule kasvattaa, mutta toisaalta mahdollisuus entistä tarkempaan palveluprosessien, kiinteistönhoidon ja palveluprosessien tarkasteluun on erinomainen.     Henkilöstön hyvinvointi ja erityisesti varhaiskasvatuksen vetovoimaan panostaminen ovat elintärkeitä kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudelle. Muuntokouluttautumisen mahdollisuus työajalla ja erityisesti varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän uudistaminen tuottavat varmasti parempaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista.  Tässä kohtaa haluan kiittää kasvatus- ja opetuslautakuntaa, joka on määrätietoisesti vienyt asioita eteenpäin. Erityisopetusstrategia tulee piakkoin päätöksentekoon ja sitä kautta pystymme kehittämään palvelujärjestelmäämme, mutta ennen kaikkea tukemaan lapsia ja nuoria heidän lähikoulussaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.     Lautakunta on myös kiinnittänyt erityistä huomiota yhteistyöhön käynnistyvän hyvinvointialueen kanssa. Turku on ollut edelläkävijä opiskeluhuollossa, myös jatkossa koululaisille tulee tarjota matalan kynnyksen psykologisia ja psykiatrisia palveluita kouluissa, jotta edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä.     Arvoisat valtuutetut,  Ensi vuonna kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus on suurin kaupungin hallintokunnista. Se koskettaa kaikkia turkulaisia tai on ainakin koskettanut. Jokainen on koulunsa käynyt ja nyt sitä käy oma lapsi tai lapsen lapsi tai naapurin tyttö. Panostukset laadukkaaseen koulupolkuun, jokaisella omanlaiseensa sekä kunnollisiin, terveellisiin ja turvallisiin koulutiloihin on meidän valtuuston tärkeimpiä tehtäviä. Meillä on useampia kouluinvestointeja tehtävänä. Ja todennäköisesti myös muutama väistöratkaisu. Mutta nämä ovat kaikki tärkeitä investointeja tulevaisuuteen, jolla paitsi vahvistetaan turkulaista osaamista ja oppimispolkua niin myös osoitetaan halua panostaa koulutukseen.  Osaava Turku on meidän yhteinen asiamme. Nyt tehtävä talousarvio mahdollistaa laadukkaiden varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden järjestämisen, mutta toki haastaa meidät ajattelemaan joiltain osin uudella tavalla. Toki sitä edellyttää sivistyksen edistäminen aina. "     Piia Elo Apulaispormestari ja eduskuntavaaliehdokas
15.11.2022 Uutisia

Haluamme edistää hankkeita jotka tuovat työtä, elinvoimaa ja verotuloja talousalueellemme.

Tämän vuoden talousarvion lähtökohta on historiallinen siitä nähden, että sote-uudistus astuu viimein voimaan. Toisaalta taas se on kaikkea muuta kuin historiallinen siitä lähtökohdasta, että nyt prosessi on samanlainen kuin viime vuonna, mutta hyvin erilainen kuin aiemmin. Katsomme kokonaisuutta. Tosin haastetta tuo se, että sote-uudistuksen myötä kuntien tulot, mutta myös menot tulevat puolittumaan. Me emme tiedä miten tämä todellisuudessa tulee näyttäytymään Turun taloudessa, nyt olemme varanneet 12 miljoonaa suhdanneriskeihin. Tämä kuluva aika kriiseineen ja epävarmoina tulevaisuudenkuvineen vaikuttaa meihin kaikkiin.  Sen me tiedämme, että kasvatus -ja opetus tulee olemaan suurin palvelualueemme ja sosiaalidemokraattinen ryhmä on erittäin iloinen siitä. Vaikka menot tulevat kasvamaan niin talousarvioneuvottelujen tuloksessa päädyttiin esitykseemme, että sopeuttaminen ei tule kohdistumaan lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön.  Ryhmäkokojen kasvusta ei puhuta vaan siitä, että sopeuttaminen tulee löytää erilaisista hankinnoista ja palveluprosesseista. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa, sillä me teemme itseasiassa päätöksiä heille ja heitä varten.  Investoinneista tulee keskustella jokaisesta omana prosessina ja pohtia niiden tarpeellisuutta ja kiireellisyysjärjestyksessä.  Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden investoinneista on Tiedepuiston kärkihanke, minkä myötä meille tulee rakentumaan ammatillisen koulutuksen kampus ja saamme jättää hyvästit jo Aninkaisten mäen talolle - mikä ei vastaa enää ammatillisen koulutuksen vaatimuksia.  Kiinteistönhuolto on avainasemassa siihen, että tilat pysyvät kunnossa ja päiväkotien sekä koulujen kiinteistönhuolto sidotaan tiiviimmin käyttäjän tarpeisiin. Meidän ryhmämme näkee, että yhtenä konkreettisena toimenpiteenä on siirtyä takaisin niin kutsuttuun talonmiesmalliin. Tällöin välitämme tiloista, tällöin välitämme kaikista niissä työskentelevistä ihmisistä.  Kaupunki kaipaa elinvoimaisuutta, mikä tarkoittaa tuloja ja työtä.  Tavoitteemme sillä sektorilla on se, että lupapalveluja ja kaavoitusta tullaan sujuvoittamaan, sähköisiä palveluja kehitetään sekä hakemusten käsittelyaikaa pitää saada merkittävästi lyhennettyä. Digitalisaatiota tulee edistää näiden palvelujen osalta ja näin saadaan aikaan merkittäviä säästöjä, lisäätuloja eikä leikata perustoimintoja.     Sd -ryhmä haluaa tämänkin talousarvion ja suunnitelmakauden myötä edistää hankkeita jotka tuovat työtä, elinvoimaa ja verotuloja talousalueellamme.      Valtuustoryhmän puheenjohtaja Taru Pätäri
Lisää ajankohtaisia

Uusimmat videomme

Kansanedustaja Aki Lindénin vappupuhe 1.5.2021

Turun SDP:n vappulähetys 2021

Pidetään huolta Turusta – Turun SDP:n vaaliohjelma