Toiminnan kuvaus

Turun SDP pitää sisällään monenlaista toimintaa eri ikäisille ja eri asioista kiinnostuneille. Keskeinen yhdistävä tekijä on historiallinen arvomaailma: vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden ihanteet.

Puolueosastoja on Turun SDP:ssä nelisenkymmentä. Niitä on eri asuinalueilla, mutta myös vaikkapa ammattiyhdistysväelle, akateemisille ja opiskelijoille erikseen.

Puolueosastot muodostavat Turun SDP:n kunnallisjärjestön, missä ylintä päätösvaltaa käyttää muutaman kerran vuodessa kokoontuva edustajisto. Edustajisto päättää kunnallisvaalien vaaliohjelman ja valitsee luottamushenkilöt Turun lautakuntiin, sekä tekee keskeisimmät linjanvedot. Hallitus hoitaa käytännön asiat ja valmistelee edustajiston kokoukset.

Puolueosastojen ja hallituksen toimijoista löytyy listaus kohdassa yhteystiedot.

Turun SDP tarjoaa normaalin poliittisen toiminnan lisäksi keskustelutilaisuuksia, erilaisia ulkoilu- ja kulttuuritapahtumia, pienryhmätoimintaa kulloistenkin ajankohtaisten asioiden ympärillä, sekä monenlaisen vaalityön jännitystä.

Toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja arjen turvallisuutta Turussa. Tule mukaan ja vaikuta tavallasi. Voit olla halutessasi aktiivi, satunnainen kävijä tai tyytyä maksamaan vain jäsenmaksua. Sinä päätät.